KM KPN | แหล่งเรียนรู้ โรงพยาบาลกรงปินัง

เว็บหาโค้ดสีออนไลน์ โค้ดสี RGB ต้อง โค๊ดสี.com

วันนี้จะมาแนะนำเว็บที่ใช้หาโค้ดสี RGB สำหรับทำเว็บไซต์ และโค้ดสีสำหรับใช้ออกแบบ Photoshop โดยมีให้เลือกหลายแบบ ซึ่งอยู่ในเว็บ โค๊ดสี.com โดยในเว็บโค๊ดสี จะแสดงแบบต่างๆ เช่น แบบ Grid แบบมีพื้นหลัง หรือจะเป็นแบบ Photoshop


หน้าแรกจะแสดงสีต่างๆ แบบ Grid


แสดงโค้ดสีทั้งหมดทุกเฉกสี


แสดงโค้ดสีแบบปรับได้


แสดงโค้ดสี พร้อมแสดงพื้นหลัง


แสดงตารางโค้ดสีแบบช่อง เหมือนใน Photoshop